Hankkeet

Hanke on päättynyt! Kiitos kaikille hankkeeseen osallistuneille!

 

Nuoret Duuniin –kehittämishanke                                                     
 

Tavoitteena on aktivoida Loimaan, Härkätien (Aura, Koski Tl, Liedon Tarvasjoki, Marttila, Pöytyä) ja Someron 4H-yhdistysten vaikutusalueen yli 13-vuotiaita nuoria työllistymään ja luoda toimintamalli, jonka avulla nuoret ja työelämä kohtaisivat tehokkaammin. Nuorten muodostamat vertaisryhmät eli duuniringit tukevat nuorta ja ne toimivat 4H-yhdistysten ja paikallisten yrittäjien tuella.

Toimenpiteinä ovat nuorten työelämävalmiuksien lisääminen koulutuksien ja tapaamisin vastaamaan alueen yritysten, yhteisöjen ja asukkaiden tarpeita ja kannustaminen nuorten työllistämiseen. Yhteistyö muiden paikallisten toimijoiden mm. yrittäjäjärjestöjen kanssa on avainasemassa. Yrittäjäjärjestöiltä on pyydetty alustavat sitoumukset hankkeen yhteystyökumppaneiksi ja lähes kaikki alueen yrittäjäjärjestöt ovat luvanneet lähteä mukaan.

Hanke parantaa nuorten työelämävalmiuksia, kannustaa yrittäjämäiseen ajatteluun ja luo järjestelmän, joka yhdistää työtä tarvitsevat nuoret ja työn tarjoajat. Perustettavat Duuniringit ovat nuorten vertaisryhmä, jossa nuoret saavat tukea toisiltaan, opettelevat työelämätaitoja, mainostavat toimintaansa ja huolehtivat myös itse asiakaskontakteista. Tavoitteena on, että yrittäjien keskuudesta löytyisi vapaaehtoisia aikuisia, joka olisivat nuorten tukena ja vastaisivat nuorten kysymyksiin yritystoimintaa koskevissa asioissa.

Hankkeen aikana tavoitetaan eri tavoin 1 400 nuorta ja 400 yritystä tai yhteisöä sekä huomattava määrä alueen asukkaita. Erilaisia tapoja ovat infotilaisuudet, koulutukset, henkilökohtaiset kontaktit, kirjeet ja sosiaalinen media.
Nuorille järjestetään hankkeen aikana työelämän perusasioita ja yrittäjyyttä opettavia sekä alakohtaisia työelämävalmennuksia.
Tavoitteena on, että alueelle 100 nuorta saa hankkeen aikana työtä vähintään kahdeksi viikoksi ja nuorten duunirinkejä perustetaan tarpeen mukaan esim. alakohtaisia tai kuntakohtaisia nuorten ryhmiä.

Hankkeen toteutusaika on 1.9.2015 - 31.12.2017. Rahoitusta hankkeeseen haettiin maaseudun kehittämismäärärahoista Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry:n kautta ja toimintaryhmän hyväksyntä hankkeelle saatiin 15.9.2015.
Hankkeen toteuttajia ovat Loimaan, Härkätien ja Someron 4H-yhdistykset

Ota yhteyttä meihin:

- Someron 4h-yhdistys p. 044-7585690

- Loimaan 4h-yhdistys p. 0400-851755

- Härkätien 4h-yhdistys p. 050-5887693

 

Nuoret Duuniin -hanke 2015 -2018

 

  • Yrityksen/yhdistyksen/kotitalouden edustaja ottaa yhteyttä 4H-yhdistykseen ja kertoo, minkälaista työntekijää tarvitaan ja minkälaisia työtehtäviä olisi tarjolla
  • 4H-yhdistys etsii sopivia nuoria työtehtävään ja haastattelee nuoret alustavasti.
  • työntekijäehdokkaan / työntekijäehdokkaiden löydyttyä sovitaan tapaamisesta työnantajan edustajan, hankkeen edustajan ja nuoren kesken. Tapaamisessa neuvotellaan työntekemisen yksityiskohdista ja mikäli yksimielisyyteen päästään, kirjoitetaan sopimukset.
  • Tilaussopimus tehdään yrityksen/yhdistyksen/kotitalouden ja 4H:n välille ja työsopimus 4H:n ja nuoren välille. Nuoren työnantajana toimii siis 4H-yhdistys ja tämä tarkoittaa sitä, että 4H hoitaa kaikki työnantajavelvoitteet. Yrityksen tehtävänä on ainoastaan maksaa 4H:lle nuoren työllistämisestä syntynyt lasku.

Laskutushinta nuorten työllistämiselle on yksityishenkilöille 14 €/h, yrityksille 16,50 € / h (alv 0%) - jos nuori on alle 18-vuotias työtunnin hinta on 14 €.
Eläinten hoitoon (koirat, kissat, muut pieneläimet) on oma hinnastonsa.

Hintaan lisätään ALV 24 % 

Hinta sisältää:
- nuoren työehtosopimuksen mukainen palkka lomakorvauksineen
- palkan sivukulut kuten vakuutukset
- kirjanpidon ja palkanlaskennan kulut
- työnjohdon ja perehdyttämisen kulut